blog

donderdag 2 februari

Hoog-liturgisch


door Peter Tomson (17 mei 2016)

Laatst noemde iemand de diensten in de Oude Kerk ‘hoog-liturgisch’. Ik was even met mijn gedachten bij iets anders en vergat te vragen wat bedoeld werd. Je kunt er van alles bij denken. Van Dale kent het woord niet. Op het internet vind je een bisschop die in een ‘hoog-liturgische’ viering werd gewijd, en een predikant die zichzelf niet ‘hoog-liturgisch’ vindt omdat hij Johannes de Heer-liederen zingt. Bij ‘hoog-liturgisch’ zou het dus gaan om hiërarchie, formele stijl, niet-populaire liederen.

Het laatste punt geldt wel enigszins voor de OudeKerkgemeente. Veel melodieën uit het Liedboek klinken buitenstaanders vreemd in de oren. Maar dat geldt voor alle gemeenten die het Liedboek gebruiken. Voor het overige: we hebben geen bisschoppen of hiërarchie. Wel een bepaalde stijl in de dienst: predikant en cantor in ambtsgewaad, cantorij met pijen, kaarsen, kleine rituelen. De ene voorganger wat formeler dan de andere. Je kunt dat liturgisch noemen, zoals elke protestantse kerkdienst op een bepaalde manier ‘liturgisch’ is. Maar hoog?

Het eigene van de diensten in de Oude Kerk zit hem in de keuze voor de klassieke onderdelen van de liturgie: Kyrië en Gloria, schriftlezingen en preek, voorbeden, tafelgebed en Onze Vader, wekelijks de Maaltijd van de Heer. Met de nodige vaste en wisselende gezongen onderdelen. Je zou dit ‘katholiek’ kunnen noemen, niet in de zin van Rooms-katholiek, maar van ‘algemeen’: het zijn ook de hoofddelen van de Lutherse, Anglicaanse en Oosters-orthodoxe dienst. Véél meer variëteit dan de traditionele protestantse dienst, die je overal in de stad vindt. Meer gebaar en ritueel, meer oude woorden die je meenemen, meer muziek die je draagt. Minder verstandspraat.

Beslissend lijkt me de manier waarop we met dit alles omgaan. Hoe we tijdens de dienst de deuren openzetten en ons ook mentaal openstellen voor nieuwsgierigen en zoekers. Hoe we in de dienst zelf informele momenten inlassen, zoals het gesprek met de kinderen en de mededelingen bij de nodiging tot de tafel. Als het erin zit, een kindercantorij. Dat er verschillende stemmen klinken, dat gemeenteleden de schriftlezingen en de voorbeden doen. En preken die vensters bieden ‘naar binnen’ en ‘naar buiten’, dat zou mooi zijn. Ja, laten we dat zijn: open-liturgisch.

deel dit:
vrijdag 7 juni

de doop van Naomi

donderdag 9 mei

venster 9: Wat er vandaag gebeurt in de Oude Kerk

donderdag 2 mei

venster 8: De Oude Kerk als stadskerk met het Vater-Müllerorgel

donderdag 25 april

venster 7: Mej. Bijtelaar en de scheiding van kerk en staat

donderdag 11 april

venster 6: Ruimte voor nieuwe lofzang

donderdag 4 april

venster 5: Ruimte voor de lofzang

donderdag 28 maart

venster 4: Rondom de monstrans van de Oude Kerk

donderdag 21 maart

venster 3: De katholieken na de Alteratie

donderdag 14 maart

venster 2: De laatmiddeleeuwse kerk

donderdag 7 maart

vensters op de Oude Kerk

vrijdag 4 januari

Het verhaal van een oranje hesje

dinsdag 11 december

Een veelheid van geluiden in de Oude Kerk

maandag 10 september

Ons’ Lieve Heer bij de buren

woensdag 11 april

de Oude Kerk als bron van stilte

donderdag 1 maart

zegenrijke momenten

donderdag 15 februari

geschonden hemel

dinsdag 26 december

laat het bij verbeelding blijven

vrijdag 24 november

memento

vrijdag 10 november

de essentie van het verhaal

woensdag 18 oktober

rituelen

woensdag 4 oktober

noodpakket en vriendendienst

maandag 18 september

Wissen

maandag 11 september

Als je naar kunstenaars luistert

zaterdag 12 augustus

Een vriendendienst

dinsdag 13 juni

Het evangelie in één zucht

dinsdag 25 april

onnozele schapen en foute herders

woensdag 12 april

interpreteren

zaterdag 25 maart

Waarom zou je naar de kerk gaan als je niet gelooft?

donderdag 2 maart

donker en licht

zaterdag 4 februari

een kerk vederlicht

donderdag 2 februari

Slingeren

donderdag 2 februari

Zwarte Piet in Kaapstad?

donderdag 2 februari

Op weg naar Pasen

donderdag 2 februari

Alleen het allerbeste is goed genoeg

donderdag 2 februari

Kyrië Eleison

donderdag 2 februari

Van Gogh

donderdag 2 februari

Herdertjes en Eeuwigheidswaarde

donderdag 2 februari

Feest op 4 september

donderdag 2 februari

Dubbel zien

donderdag 2 februari

Zondag na Nice

donderdag 2 februari

De Verlichtingskerk

donderdag 2 februari

Doodsklok

donderdag 2 februari

Sonate pathétique

donderdag 2 februari

Zwart-wit

donderdag 2 februari

De Majesteit en Koning

donderdag 2 februari

Aftrap

Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.