diensten

De Oude Kerk online

Vanwege de pandemie zijn we begonnen met het online aanbieden van diensten, wat mogelijk gemaakt werd door een geweldig en toegewijd streamteam. Alhoewel de diensten weer fysiek bijgewoond mogen worden, zijn de ochtenddiensten nog online te bekijken! Dat kan live, en ze kunnen ook later teruggekeken worden.

Onze online diensten kunt u vinden op kerkdienstgemist! Onze ordes van dienst worden daar ook neergezet twee dagen voor de dienst, en op deze pagina op onze website.


Diensten van Schrift en Tafel

In de kerkdiensten van de Oudekerkgemeente wordt om te beginnen gezongen, gebeden en geluisterd naar de uitleg van een bijbelverhaal in een preek. Daarna lopen we met de hele gemeente naar het koor, waar we samen brood en wijn delen.

Dit ritueel ontlenen we aan de bijbelverhalen over het ‘laatste avondmaal’ waarin verteld wordt hoe Jezus vlak voor zijn dood brood en wijn deelt met zijn leerlingen. We vieren dit ‘Avondmaal’ wekelijks en iedereen, kerkelijk betrokken of niet, wordt in de kerkdienst van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Aanvang: elke zondagmorgen om 11.00 uur


Vespers

Op zondagavond is er om 18.30 een vesper (een gezongen avondgebed) in samenwerking met de katholieke Nicolaasparochie en de Oecumenische communiteit Oudezijds 100. Beurtelings heeft dat de vorm van: een avondgebed in abdijstijl, evensong, Jazzper, orgelvesper of thema-vesper (bijv. over een tentoonstelling in de kerk, een bijzondere dag of een diaconaal project). Regelmatig werken er muzikale gasten mee zoals het Vocaal Kerkmuziek Ensemble of Jurriaan Berger. Een vesper duurt ongeveer 45 minuten.


Kinderen

De kinder- en tienerkringen beginnen in de kerk. Na het Kyrië en Gloria gaan zij naar hun eigen ruimte. Ze nemen daarbij het licht van de kaars mee. De crèchekinderen (0-3 jaar) zijn de hele dienst in hun eigen ruimte.

De kinderkring (3-12 jaar) is een vrolijke groep. Met de jongste kinderen wordt er een prentenboek gelezen, aansluitend op het bijbelverhaal van de desbetreffende zondag. Met de oudste kinderen wordt het bijbelverhaal gelezen in begrijpelijke taal. Daarna verwerken de kinderen het verhaal door middel van spel en creativiteit. Aan het eind van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk voor het slotlied en de zegen.

Een keer per twee maanden is er met de kinderen Godly Play (zie godlyplay.nl voor meer informatie). Met Godly Play worden op een speelse en theatrale manier Bijbelverhalen verteld en beleefd.

Een paar kinderen zingen ook mee in de Kindercantorij. Zij zingen soms mee in de kerkdienst, waarbij de tocht om de Oude Kerk met Palmpasen een hoogtepunt is.

Meer informatie: sofianap@hotmail.com

Tieners

Eens in de twee weken komen de tieners samen om hun eigen programma te draaien, met onze tienerwerker Geke van Vliet. Een enthousiaste en trouwe groep tieners met leeftijden tussen de 10 en 16 jaar. We hebben het met elkaar over de Bijbel, maar ook over wat er in de maatschappij speelt en welke rol geloof daarin heeft. Klimaatverandering en feminisme komen aan bod, of we doen een spelletje ‘Wie ben ik?’ met Bijbelse figuren. Vorig jaar hebben we voor het eerst Sinterklaas met elkaar gevierd en dat staat ook dit jaar weer op het programma. Maar het hoogtepunt van het jaar blijft toch Sirkelslag. En zonder koek en de juiste thee is de tienerkring niet compleet!

De tieners zijn ook te volgen op Instagram via @tieners.oudekerk


Holy Hub

Is het niet handig voor u om naar de kerk te komen? Kijk eens op Holy Hub, een initiatief van de PKA om mensen te inspireren in hun zoektocht.

deel dit:
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.