over ons

We zijn een gemeenschap die samenkomt in de oudste kerk in de oudste buurt van Amsterdam: het ‘rosse’ hart. De Oudekerkgemeente staat open voor mensen van alle soorten en maten, geuren en kleuren. Verschillen in hoe mensen leven, geloven en liefhebben vinden we verrijkend. We hopen een ontmoetingsplaats te zijn voor God en mens en voor mensen met elkaar; een plaats waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen en voor twijfel.

Daar zoeken we niet alleen naar in woorden, ook in muziek en gebaren. We genieten van een levende traditie waarin vertrouwde rituelen en gezangen worden afgewisseld met inspirerende verhalen en verrassende gedachten. Zo richten we ons op het goede nieuws van Gods ruimhartigheid. Dat inspireert ons tot ruimhartigheid tegenover andere mensen.

De Oudekerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam.


Kerkenraad

De kerkenraad bestuurt de Oudekerkgemeente en bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en een predikant (vacant). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen:

Voorzitters (duo):                           Sofia Nap en Wiek Hijmans
Scriba:                                               Janneke Ravenek, scribaokg@protestantsamsterdam.nl
Predikant:                                        ds Klaas Touwen, zie contactpagina.


Matthias Havinga is liturgisch organist van de Oude Kerk Amsterdam. Hij studeerde kerkmuziek bij Theo Goedhart en Kees G. Zwart, en improvisatie bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zijn ideeën over kerkmuziek zijn sterk beïnvloed door Maarten Luther, die de grote betekenis van muziek in de religieuze beleving onderkende en stimuleerde, inclusief de educatie in het uitvoeren van muziek. Concertante muziek, instrumentale muziek, eigentijdse muziek, alles van goede kwaliteit kan een plaats hebben in de lofzang van de gemeente, zolang het deel uitmaakt van het liturgisch kader en daaraan bijdragen wil. Matthias speelt veel orgelliteratuur als preludium en postludium, en kiest in de dienst vrijwel altijd voor improvisatie, waarmee de organist spontaan kan reageren op de andere onderdelen van de liturgie, of zelf een gewenste stemming kan creëren voor een lied of liturgisch moment.

Matthias is naast zijn werk in de Oude Kerk internationaal actief als concertorganist, nam veelgeprezen CD’s op en onderhoudt een goedlopend YouTube-kanaal. Ook is hij hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam en organist-titulair van de Ronde Lutherse of Koepelkerk Amsterdam.


Herman Mussche is werkzaam als cantor van de Oude Kerk Amsterdam. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan de de Sweelinckcantorij en verzorgt hij samen met Matthias de muzikale invulling van de diensten. Daarnaast is hij dirigent van diverse koren en werkt hij als organist en orkestdirigent.Diaconie

De diaconie wordt gevormd door vier mensen uit de gemeente – de diakenen – die zich bezighouden met (financiële bijdragen aan) goede doelen. Hierbij kun je denken aan hulporganisaties en initiatieven in de buurt (de voedselbank en medicijnpot), projectmatige hulpverlening en individuele hulpverlening.

Daarnaast zijn de diakenen verantwoordelijk voor de viering van het Avondmaal op zondagmorgen en de verdeling van de opbrengst van de diaconale collecte.

veilige kerk

De Oudekerkgemeente wil een ontmoetingsplaats zijn waar je je veilig kunt voelen. Veilig om jezelf te zijn als mens, gelovige of zinzoeker, maar ook veilig voor ongewenste benaderingen. We willen ook een plek zijn waar je over zulke dingen kunt spreken als je ze hebt meegemaakt of gesignaleerd.

Daarom steunt de Oudekerkgemeente het programma Veilige Kerk van de Protestantse Kerk Amsterdam. Voor meer daarover en voor de vertrouwenspersonen die je kunt aanspreken, klik hier.

De contactpersoon Veilige Kerk van de Oudekerkgemeente is Paulan Stärcke, paulan@xs4all.nl.

deel dit:
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.