nieuws

vrijdag 18 maart

met Lucas op weg naar Pasen


door Peter Tomson

 

We zitten in een Lucas-jaar en lezen ook in deze veertigdagentijd zondag aan zondag uit het evangelie naar Lucas, ook in de Paasdiensten. Lucas is veel minder bekend dan Matteüs en Johannes, misschien ook wel minder dan Marcus. Jammer. Want Lucas heeft bijzondere eigenschappen, juist ook in de gedeelten die in de veertig dagen en in de Paasdiensten aan de orde komen. In dit stukje, het eerste van vier, gaat het over het bijzondere van Lucas als geheel.

kenmerken van Lucas
Lucas begint en eindigt in Jeruzalem. Het begint in Jeruzalem met Zacharias en Elisabeth, vrome Joden en de ouders van Johannes de Doper. En het eindigt in Jeruzalem met de leerlingen die achterblijven terwijl Jezus van ze is heengegaan. Steeds speelt de tempel een belangrijke rol: ook Jozef en Maria komen er met hun kindje, en als Jezus twaalf is gaan ze weer – op het Paasfeest, zoals elk jaar. Ook zij worden door Lucas geschilderd als toegewijde Joden: ze vervulden in Jeruzalem en in de tempel ‘alles overeenkomstig de Tora van de Heer’ (Lucas 2:39, 41).

 

Deze gerichtheid op Jeruzalem en op het Joodse leven van de hoofdpersonen vind je niet in de andere evangeliën. Matteüs en Johannes leggen de nadruk eerder op botsingen met de Farizeeën of de Joden. Ook in Johannes gaat het wel vaak over het Paasfeest, maar dat heet daar ‘het Paasfeest van de Joden’ met een duidelijk gevoel van afstand. Daar is veel over te zeggen, maar dat moet een andere keer. Nu is belangrijk dat Lucas juist nabijheid tot het Jodendom laat zien.

‘Hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem’
Lucas benoemt de gerichtheid op Jeruzalem ook expliciet. Halverwege het evangelie gaat Jezus op weg naar Jeruzalem. De NBG vertaalt: ‘En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen’ (Lucas 9:51). Dat is niet zomaar ‘vastberaden op weg gaan’, zoals de NBV vertaalt, maar doen zoals de profeet Ezechiël: ‘Het woord van de Heer kwam tot mij: Mensenkind, richt je aangezicht naar Jeruzalem, laat je woorden stromen tegen de heiligdommen, profeteer tegen het land van Israël’ (Ezechiël 21:1/7).

 

 

Rembrandt van Rhijn, De barmhartige Samaritaan

Vanaf dat moment is Jezus onderwijzend, predikend en genezend op weg naar Jeruzalem. Men noemt dit het ‘reisverhaal’ in Lucas. Opvallend is dat onderweg enkele Farizeeën hem komen waarschuwen: Herodes Antipas wil hem doden. Farizeeën die Jezus’ leven willen redden, dat hoor je in de andere evangeliën niet! Jezus’ antwoord klinkt raadselachtig, hij zegt onder meer: ‘Het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem’ (Lucas 13:33). Jezus is een profeet, die zijn leven inzet voor de boodschap die hij moet brengen.

de mooiste gelijkenissen
Onderweg vertelt Jezus zijn mooiste en meest geliefde gelijkenissen: de Barmhartige Samaritaan, wiens menselijkheid ten voorbeeld wordt gesteld aan de vrome priester en leviet (10:25-37); en de Verloren Zoon, die na zijn erfdeel te hebben verkwist haast niet naar zijn vader durft terug te keren maar bij aankomst merkt dat deze al die tijd al naar hem had uitgezien (15:11-24).

Maar ook horen we onbekende en een beetje vreemde gelijkenissen: de slimme rentmeester die zijn heer bedriegt om bij zijn vrienden te kunnen schuilen voor de afrekening die komen gaat; en de rijke man en de arme Lazarus, van wie de eerste in de hel terechtkomt en de tweede aan Abrahams boezem mag aanliggen (16:1-9; 16:19-31).
Bijzonder – en alleen bij Lucas – zijn ook de verhalen van de vrome Farizeeër tegenover de schuldbewuste tollenaar (18:9-14) en de oppertollenaar Zacheüs, die Jezus’ komst aangrijpt om zijn leven te beteren, de helft van zijn bezit aan de armen schenkt en wat hij ten onrechte heeft geïnd viervoudig vergoedt.

tranen om Jeruzalem
Als Jezus uiteindelijk in de buurt van de stad komt, vertelt Lucas dat hij in tranen uitbarst: ‘Toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar’ (19:41). Jezus is ten diepste verbonden met de heilige stad en haar bewoners, en het onheil dat hij voorziet, vervult hem met droefheid. Het gaat een heel ander Paasfeest worden dan alle eerdere Paasfeesten.

deel dit:
vrijdag 12 april

kerkatelier 21 april 2024

vrijdag 22 maart

update kerkvernieuwing

vrijdag 22 maart

Heidegger leesgroep

dinsdag 19 maart

Marcus-Passie in de Oude Kerk

dinsdag 19 maart

Pasen in de Oude Kerk

vrijdag 8 maart

gemeenteavond 21 maart

vrijdag 23 februari

Inge Bryan: Noach was ook autist

vrijdag 23 februari

muziekdienst met Jan Beuving

zaterdag 10 februari

top cyber-security expert Inge Bryan

vrijdag 2 februari

interview Dicky Baars

vrijdag 2 februari

Veertigdagentijd 2024

vrijdag 5 januari

kerkatelier 21 januari 2024

vrijdag 22 december

verslag vastenactie 2023

vrijdag 15 december

leesgroep Heidegger

vrijdag 1 december

Adventsprojecten Oudekerkgemeenschap

vrijdag 24 november

op zoek naar de menselijke maat

vrijdag 24 november

‘Bijna Kerst’ met Jeroen Zijlstra

vrijdag 27 oktober

Allerzielen in de Oude Kerk

vrijdag 20 oktober

Het Hoge Woord met Ghislaine Gillessen

vrijdag 6 oktober

terugblik startzondag 17 sept 2023

zondag 1 oktober

intrede ds. Klaas Touwen

zaterdag 9 september

17 september 2023: Première nieuw koorwerk Daan Manneke

woensdag 6 september

bijbels leerhuis 2023

vrijdag 25 augustus

preek Madeleijn van den Nieuwenhuizen

vrijdag 11 augustus

20 augustus 2023 Madeleijn van den Nieuwenhuizen

vrijdag 7 juli

pride-kerkdienst 23 juli 2023

woensdag 7 juni

Christiaan Winter: promotie en symposium 23 juni 2023

vrijdag 5 mei

Het Hoge Woord met Martin Wijnen

vrijdag 17 maart

nieuwe wegen naar een oude bron

donderdag 2 maart

vastenactie 2023

vrijdag 24 februari

Hoop voor Noord

vrijdag 17 februari

nieuwsbrief groene kerk PKA

donderdag 26 januari

littekens

vrijdag 20 januari

vensters op de Oude Kerk

vrijdag 16 december

terugblik

zaterdag 10 december

Oude Kerk kerst 22

vrijdag 25 november

Adventsprojekt 2022

dinsdag 18 oktober

Heinrich Schütz 1585-1672

donderdag 29 september

Het Hoge Woord met Kysia Hekster

vrijdag 16 september

Freud over religie

vrijdag 27 mei

preek Luyendijk

dinsdag 10 mei

poster Het Hoge Woord

vrijdag 29 april

visie Oudekerkgemeente

zaterdag 23 april

steungroep vespers

vrijdag 15 april

muziek in dienst

zaterdag 9 april

meevieren met de gestreamde dienst

donderdag 31 maart

het lijdensverhaal volgens Lucas

vrijdag 25 maart

Pasen bij Lucas: lijden en verlossing

donderdag 24 februari

Aswoensdag

vrijdag 14 januari

kerkelijke bijdrage in de Bijbel

vrijdag 7 januari

4 avonden over Karl Barth

vrijdag 17 december

Advent met nieuwe regels

vrijdag 17 september

oktober 2021 Sweelinckmaand

vrijdag 23 juli

Pride-dienst

vrijdag 5 maart

Heropenen kerkdiensten

vrijdag 18 december

Kerst in lockdown

donderdag 2 juli

Kerkdiensten vanaf 5 juli

donderdag 21 mei

Luthers Tiengebodenlied

donderdag 9 april

Palmpasen thuis – 2020

dinsdag 24 maart

Candles for Earthlings

donderdag 19 maart

Nieuw bericht van de Kerkenraad

maandag 16 maart

Lezen in een tijd van epidemieën

zaterdag 14 maart

Bericht van de Kerkenraad

dinsdag 3 maart

Diaconaal project Veertigdagentijd

vrijdag 28 februari

Godly Play

dinsdag 25 februari

artikel De Groene Amsterdammer

vrijdag 24 januari

Presentatie Choral Evensong Experiences

zaterdag 11 januari

Bericht van de StOK: nieuw werk in juni

donderdag 26 december

discussie kunst in de Oude Kerk in gemeenteraad

vrijdag 20 december

het kunstwerk in de Oude Kerk: discussie

zaterdag 26 oktober

Impressie van deelnemer 1e gebedenavond

zaterdag 26 oktober

Gedachtenis overledenen zondag 3 November

zaterdag 26 oktober

Nieuwe expositie Museum Oude Kerk

zaterdag 12 oktober

Nieuwe aanvangstijd vesper

woensdag 9 oktober

Concert: Springlevend!

dinsdag 10 september

Terugblik Startzondag

donderdag 8 augustus

Werk aan de winkel!

zaterdag 6 juli

Reparatie kluis

zaterdag 6 juli

Afscheid Esther van der Velden

zaterdag 8 juni

De collecte-app ‘Chrch’

dinsdag 28 mei

Mooie (bij)baan in de Oudekerkgemeente!

maandag 29 april

Playing the Cathedral

woensdag 27 maart

Paasvieringen en activiteiten in Amsterdam

zaterdag 16 maart

Vastenproject Oudekerkgemeente 2019

zaterdag 2 maart

Art Stations – Troubled Waters

dinsdag 8 januari

Reactie Nashville verklaring van Jessa van der Vaart, predikant Oudekerkgemeente en Jacqueline Grandjean, directeur-bestuurder Oude Kerk

zaterdag 22 december

Herman Mussche – Hart & Ziel

maandag 10 september

preek 9 september 2018

woensdag 25 juli

Leerhuis Tenach en Evangelie

woensdag 13 juni

Symposium: The resurrection of the image

dinsdag 5 juni

voorbeden 3 juni 2018

dinsdag 1 mei

Wereld onder water

dinsdag 13 maart

Vacature (kerk)musicus/ cantor/ koorleider

woensdag 28 februari

Palmpasen met de kinderen

woensdag 28 februari

Godly Play in de kinderkringen

zaterdag 17 februari

Stilte en rust: meditatie in de veertigdagentijd

donderdag 1 februari

preek 28 januari 2018

maandag 29 januari

Actie Kerkbalans 2018

woensdag 10 januari

beleidsplan OKG 2018-2022

woensdag 27 december

de restauratie van het grote orgel

woensdag 27 september

preek 24 september 2017

zondag 20 augustus

preek 13 augustus 2017

maandag 17 juli

Gemeentedag 2 september

woensdag 21 juni

preek 18 juni 2017

donderdag 15 juni

Een nacht zonder dak

maandag 1 mei

Pinksterwake

donderdag 20 april

Leerhuis ‘Maaltijd van de Heer’

maandag 27 maart

Dichterbij Pasen in de Oude Kerk

vrijdag 17 maart

Veertigdagen diaconaal project

zondag 5 maart

preek 8 jan 2017

zondag 5 maart

preek 19 febr 2017

donderdag 2 maart

Inspiratie in de 40 dagentijd

zaterdag 25 februari

Kunstenaar in de kerk

maandag 13 februari

mediteren in de veertigdagentijd

woensdag 1 februari

silence – muziek in de Oude Kerk

donderdag 26 januari

Vooruitblik op de preek

dinsdag 27 december

Rustpunt woensdagavond begint weer!

maandag 21 november

Lichtjes: Allerzielen en Sint Maarten

donderdag 17 november

In Memoriam: Suze Westerveld

woensdag 28 september

Intrede Rosaliene Israël

maandag 30 mei

Schilderij bij de preek

vrijdag 20 mei

verhalen vertellen: Jericho

dinsdag 29 maart

loket levensvragen

vrijdag 25 maart

aanslagen in Brussel

donderdag 24 maart

rustpunt woensdagavond

Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.