nieuws

zaterdag 26 oktober

Impressie van deelnemer 1e gebedenavond


Impressie van een deelnemer van de 1e gebedenavond in de reeks

Donderdagavond 10 oktober was de eerste avond over de liturgie van onze eredienst, met het accent op de gebeden. Marcel Barnard lichtte dit mooi tweezijdig toe, vanuit zijn deskundigheid als hoogleraar liturgiewetenschap steeds gemengd met zijn ervaring als predikant. Jessa en de mensen die de voorbeden doen verbonden het met onze wekelijkse praktische invulling en vragen.

Inventariserend bleek de betekenis van gebed meer dan een flipover-blad kan bevatten, zowel een ritueel als anders-kijken, zowel klagen als lofzegging en zo nog 14 wezenlijk verschillende begrippen.

Het ritueel in de eredienst geeft vorm aan het verwachten van God. Deze wereld is nog niet Gods Koninkrijk en in de eredienst hopen wij op Gods aanwezigheid. Dat vraagt openheid in wat wij zelf doen, om ruimte te laten voor God.

Gebed is erkennen niet autonoom te zijn, maar afhankelijk van het grotere dan onszelf. Marcel verwijst naar de vrouw die afhankelijk is van de onrechtvaardige rechter en door blijft vragen tot hij doet wat hij moet doen (Luk18). Voor mij verhelderend dat het belangrijk is met de vrouw te identificeren om dit verhaal niet als een voorbeeld van Gods relatie met ons te zien. Gebed hoort ook bij handelen, in de opleidingen wordt gebed onder ethiek behandeld. Peter wijst in dit kader op het artsgebed van Maimonides.

In de liturgie hebben de gebeden een verschillende taal als een toonregister dat door de dienst heen andere accenten legt. Er is alledaagse taal, die vanuit ons benoemt, zoals in het Kyriegebed en de voorbeden.

Er is verheven sacrale taal, o.a. als iets onbegrijpelijks in de dienst dat de verbinding legt naar het mysterie van God. En er is de tussentaal die die twee verbindt. Belangrijk anders dan individueel gebed is de rol van de gebeden in de publieke eredienst, de hele gemeente moet er zich in kunnen herkennen, de taal hoort bij dit openbaar uitgesproken worden. De gebeden zijn algemeen èn specifiek, voorbedacht èn niet gemaakt, geen cliché èn geen estheticisme. Uit de reacties van de voorbidders blijkt hoe moeilijk dit inderdaad is.

De gebeden in de liturgie zijn als één stroom waarin we worden meegenomen in de nadering tot God. In de gebeden, gesproken en gezongen, is die opbouw herkenbaar. Het begint met het ambtsgebed voor diensthebbenden en gemeente incl. afwezigen, benoemt onze tekorten als schroom in het naderen, verkondigt de genade, uit wat ons dwarszit, verwelkomt de Heer, vraagt zegen over de lezingen. Daarna zijn de gebeden onderdeel van de dienst van de tafel, de liturgie daarvan wordt nog afzonderlijk behandeld.

Tot slot is er diepgaander doorgepraat over de voorbede. Vooral de voorbereiding is ingewikkeld, want in de dienst brengt de liturgie je bij je ziel maar hoe lukt dat thuis tussen alle dagelijkse gedoe door. Marcel wijst op het specifieke dat zo juist in de voorbeden tot uiting kan komen. Mij maakt dit gesprek ook duidelijk hoe de concentratie en aandacht ontstaat, die ik ervaar in de diensten.

De volgende avonden in de reeks van deze gebedenavonden zijn op 30 januari, over de Maaltijd en 12 maart, over Witte Donderdag.

We nodigen u van harte uit om bij de volgende avonden aanwezig te zijn!

Graag tot dan!

deel dit:
zaterdag 26 oktober

Gedachtenis overledenen zondag 3 November

zaterdag 26 oktober

Nieuwe expositie Museum Oude Kerk

zaterdag 12 oktober

Nieuwe aanvangstijd vesper

woensdag 9 oktober

Concert: Springlevend!

dinsdag 10 september

Terugblik Startzondag

donderdag 8 augustus

Werk aan de winkel!

zaterdag 6 juli

Reparatie kluis

zaterdag 6 juli

Afscheid Esther van der Velden

zaterdag 8 juni

De collecte-app ‘Chrch’

dinsdag 28 mei

Mooie (bij)baan in de Oudekerkgemeente!

maandag 29 april

Playing the Cathedral

woensdag 27 maart

Paasvieringen en activiteiten in Amsterdam

zaterdag 16 maart

Vastenproject Oudekerkgemeente 2019

zaterdag 2 maart

Art Stations – Troubled Waters

dinsdag 8 januari

Reactie Nashville verklaring van Jessa van der Vaart, predikant Oudekerkgemeente en Jacqueline Grandjean, directeur-bestuurder Oude Kerk

zaterdag 22 december

Herman Mussche – Hart & Ziel

maandag 10 september

preek 9 september 2018

woensdag 25 juli

Leerhuis Tenach en Evangelie

woensdag 13 juni

Symposium: The resurrection of the image

dinsdag 5 juni

voorbeden 3 juni 2018

dinsdag 1 mei

Wereld onder water

dinsdag 13 maart

Vacature (kerk)musicus/ cantor/ koorleider

woensdag 28 februari

Palmpasen met de kinderen

woensdag 28 februari

Godly Play in de kinderkringen

zaterdag 17 februari

Stilte en rust: meditatie in de veertigdagentijd

donderdag 1 februari

preek 28 januari 2018

maandag 29 januari

Actie Kerkbalans 2018

woensdag 10 januari

beleidsplan OKG 2018-2022

woensdag 27 december

de restauratie van het grote orgel

woensdag 27 september

preek 24 september 2017

zondag 20 augustus

preek 13 augustus 2017

maandag 17 juli

Gemeentedag 2 september

woensdag 21 juni

preek 18 juni 2017

donderdag 15 juni

Een nacht zonder dak

maandag 1 mei

Pinksterwake

donderdag 20 april

Leerhuis ‘Maaltijd van de Heer’

maandag 27 maart

Dichterbij Pasen in de Oude Kerk

vrijdag 17 maart

Veertigdagen diaconaal project

zondag 5 maart

preek 8 jan 2017

zondag 5 maart

preek 19 febr 2017

donderdag 2 maart

Inspiratie in de 40 dagentijd

zaterdag 25 februari

Kunstenaar in de kerk

maandag 13 februari

mediteren in de veertigdagentijd

woensdag 1 februari

silence – muziek in de Oude Kerk

donderdag 26 januari

Vooruitblik op de preek

dinsdag 27 december

Rustpunt woensdagavond begint weer!

maandag 21 november

Lichtjes: Allerzielen en Sint Maarten

donderdag 17 november

In Memoriam: Suze Westerveld

woensdag 28 september

Intrede Rosaliene Israël

maandag 30 mei

Schilderij bij de preek

vrijdag 20 mei

verhalen vertellen: Jericho

dinsdag 29 maart

loket levensvragen

vrijdag 25 maart

aanslagen in Brussel

donderdag 24 maart

rustpunt woensdagavond

Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.