nieuws

woensdag 25 juli

Leerhuis Tenach en Evangelie


WESSEL TEN BOOM : GERRIT KOUWENAAR, DICHTEN IS DICHTMAKEN.
De ‘dichtexplosie’ van de ‘vijftigers’ ligt alweer een tijd achter ons. Met Lucebert is Gerrit Kouwenaar de meest toonaangevende van hen gebleken. Hij was een bij uitstek onromantische dichter, die de taal zelf het werk wilde laten doen, en tegelijkertijd als weinig anderen dat oerbekende thema van de vergankelijkheid van alle vlees messcherp aan de orde wist te stellen. We zullen ons op drie ochtenden concentreren op de bundels landschappen en andere gebeurtenissen (1974) en een geur van verbrande veren (1991), naast een aantal andere gedichten van hem en anderen. Inleider Wessel ten Boom is emeritus- predikant en publicist.
Zaterdag 8 en 22 september, 6 oktober 10.30 uur
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

1968: REVOLUTIEJAAR?
Vijftig jaar geleden gistte het in bijna heel Europa. Van Parijs tot Belgrado, van Berlijn tot Barcelona. Heeft de beroering van toen blijvende veranderingen gebracht? Filosoof Bart Voorsluis waagt een poging tot een antwoord.
Dinsdag 25 september: 20.00 uur.
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

AGAMBEN LEZEN: WAT ER OVERBLIJFT VAN AUSCHWITZ
In zijn politiek-filosofische project homo sacer stelt Agamben de omstreden these op, dat in de 21e eeuw niet de stad (de polis, de politiek) en evenmin het huis (de oikos, de economie), maar eerder het kamp de plaats is waar we ons bestaan moeten leren begrijpen. Daar vindt, heet het, ontmenselijking plaats. Alleen is de ontmenselijkte mens, de niet-mens, niet bij machte met woorden te getuigen. Maar wat doet de overlevende, die wel woordelijk getuigt van het bestaan van de niet-mens, zonder deze te zijn? Deze vraag naar de getuigenis is klemmend, pijnlijk, en tegelijk voor god-en-mens-kunde onontkoombaar.
Tekst: Giorgio Agamben, Wat er overblijft van Auschwitz. De getuige en het archief, Hilversum: uitgeverij Verbum, 2018 (aan te schaffen door de deelnemers)
Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van Eeuwig leven. Agamben & de theologie (Amsterdam: Sjibbolet, 2016), samen met Wilken Veen.
Dinsdag 18 september, 2 oktober, 16 oktober
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

HOE KAN HET GESPREK OVER HET CONFLICT TUSSEN ISRAEL EN DE PALESTIJNEN WEER OP GANG KOMEN?
De staat Israel bestond dit jaar 70 jaar maar van vrede is nauwelijks sprake. In het Midden-Oosten lukt het gesprek niet tussen de betrokken partijen en zelfs hier in Nederland stuit praten over
het conflict op onoverkomelijke moeilijkheden. Aan welke voorwaarden moeten we voldoen
om tenminste tot een zindelijk en zinnig gesprek te komen? Hanna Luden, directeur van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) geeft een voorzet en gaat met u in gesprek.
Dinsdag 9 oktober: 20.00 uur.
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

BARTHS APPÈL AAN DE POLITIEK
Vijftig jaar geleden overleed Karl Barth, de grootste Protestantse theoloog van de 20eeeuw. Hoewel hij zich nooit op het gebied van de politiek begaf, was hij er wel zeer bij betrokken en heeft hij niet geaarzeld zich over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen uit te spreken. Op 23 oktober behandelt Dick Boer Der Christ in der Gesellschaft. Ein Tambacher Rede uit 1920 en op 4 december leidt Wilken Veen ons in in Theologische Existenz heute!, twee geschriften uit het Interbellum die nog steeds actueel zijn.
Dinsdag 23 oktober en 4 december 20.00 uur
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

KERK EN DEKOLONISATIE: INDONESIË 1945-1949
De onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië liet kerk en zending niet onberoerd. Hoe stonden zij als Nederlandse – en dus koloniale – instanties tegenover die ontwikkelingen? Dr. Hans van de Wal, emeritus predikant en schrijver van het boek Tot op het bot verdeeld. Nederlandse protestanten, de zending en de Indonesische revolutie en Dr. Philip Quarles van Ufford, ontwikkelingssocioloog en schrijver van Als uw leerlingen tussen de volken, Op zoek naar de missionaire gestalte van de kerkgeven hun visie op dit haast vergeten stuk van onze geschiedenis. Beide inleiders waren persoonlijk bij de zaak betrokken.
Dinsdag 30 oktober 20.00 uur: Dr. Hans van der Wal
Dinsdag 6 november 20.00 uur: Dr. Philip Quarles van Ufford,
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

HET MUSEUM ALS EIGENTIJDS LABORATORIUM VOOR DE QUEESTE NAAR GOD.
Kun je musea als plaatsvervangers van kerken zien en hebben bezoekers spirituele ervaringen bij het zien van kunst? Kunsthistorica Lieke Wijnia, als fellow verbonden aan het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht het en won er in maart jl. de grote gouden prijspenning mee van het Godgeleerd Genootschap van de Teylers Stichting. Op deze zaterdagochtend gaat zij in op haar winnende antwoord.
Zaterdag 8 december 10.30 uur
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36)

BIJBELS LEERHUIS OP DONDERDAGMIDDAG
Sinds enkele jaren organiseren we een veertiendaags bijbels leerhuis in het Gast-huis. De opzet is heel simpel. We doen aan close reading. Op elke bijeenkomst wordt een gedeelte van de bijbel nauwkeurig gelezen met behulp van een door de inleider gemaakte werkvertaling en vervolgens proberen we er met elkaar achter te komen wat deze tekst ons te zeggen heeft. Dit najaar gaan Wilken Veen en Wout van der Spek door met de verhalen over David en Saul uit de boeken van Samuel. Wanneer handelt een koning koninklijk?
Vertalingen worden uitgereikt, maar een bijbel (bij voorkeur niet in de NBV-vertaling) is altijd handig en kleurpotloden kunnen soms helpen de structuur van een tekst zichtbaar te maken.
Donderdag 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 15 en 29 november en 13 december 14.00 uur. (Gast-Huis, Arie Biemondstraat 103)

TALMOED LEZEN
Op 1 juli 2015 is er in Amsterdam een Talmoedgroep opgericht door Wout van der Spek, Karin Daalderop en aansluitend Wilken Veen. We lezen met hulp van een Joodse leraar, die goed thuis is in de Talmoed fragmenten uit de nieuw uitgekomen Schottenstein-editie (Hebreeuws-Engels) van de Talmoed. Wanneer we het soms zonder leraar moeten doen, lezen we met elkaar uit de Pirke Avos (Spreuken der vaderen), misschien wel het bekendste tractaat uit de Misjna. U hoeft geen groot hebraicus te zijn, om mee te kunnen doen, maar enige kennis van het Hebreeuws strekt wel tot aanbeveling, vooral omdat u dan ook mee kunt doen aan de voorbereiding van de bijeenkomsten.
Voor titels van handboeken en dergelijke kunt u Karin Daalderop benaderen tel. 020-6691393 of 06-30523347 (karindaalderop@gmail.com ).
Naast handboeken e.d. is www.chabad.org een van de beste joods-orthodoxe sites , die- naast audiolessen in de Talmud – ook over veel ander materiaal om te lernen beschikt, zowel praktisch als theoretisch. Sterk aanbevolen voor verdere verdieping. Ook www.myjewishlearning.com is een prima site. Voor opgave kunt u zich aanmelden bij Karin Daalderop.
Donderdag 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 8 en 22 november en 6 december 14.00 uur (Gast-Huis, Arie Biemondstraat 103)

TEKSTEN VOOR TOESCHOUWERS
Iedere maand verdiept deze leeskring zich in een gezamenlijk uitgezocht toneelstuk, dat die maand ook te zien is in Amsterdam of Amstelveen. Theateronderzoeker Christine Boer verzorgt een inleiding waardoor u meer te weten komt over de autobiografie van de schrijver en de betekenis van het betreffende stuk. Daarna worden de rollen onderling verdeeld en lezen de deelnemers gezamenlijk een uittreksel uit het toneelstuk. Op de volgende bijeenkomst wordt de opvoering even nabesproken, waarna weer een nieuw toneelstuk onder de loep genomen wordt. Nieuwkomers die een bijeenkomst willen bijwonen, zijn van harte welkom.
Woensdag 26 september 10.30 uur: Melk en dadels door Het Nationale Theater. Na de succesvolle voorstellingen Nobody Home, Othello en Jihad maakt regisseur Daria Bukvić samen met ex-parlementariër en schrijver Tofik Dibi Melk & Dadels. Een zelfbewuste inkijk in de Marokkaans-Nederlandse cultuur die niet eerder is vertoond. Melk & Dadels is geïnspireerd door het gelijknamige verhalen- en receptenboek. Concept & Regie Daria Bukvić Amsterdam Stadsschouwburg Grote Zaal, donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 20.30 uur.
Woensdag 29 oktober 10.30 uur: Het Hout door Internationaal Theater Amsterdam.
Naar de roman Het Hout van Jeroen Brouwers. Regie: Michiel van Erp, tekstbewerking Jibbe Willems. Jeroen Brouwers verbleef als kind in een jappenkamp in Indonesië. Na de oorlog kwam hij in Nederland in een pensionaat terecht. Hij beschreef deze katholieke instelling als strafkamp en concentratiekamp inéén. In zijn vroege roman Bezonken rood schreef hij: ‘Ik begrijp het principiële verschil niet tussen een Japanse kampbewaker en een kloosterling.’ Vele jaren later schrijft hij met Het Hout zijn ervaringen van zich af. Hoofdpersonage is de jonge broeder Bonaventura. Jeroen Brouwers: ‘Wat bezielde die mensen om te blijven en om te zwijgen? Dat was ook de uitdaging voor me: geloofwaardig maken dat Bonaventura niet weg kàn, niet spreken kàn.” Amsterdam Stadsschouwburg, donderdag 1 t/m zaterdag 3 nov. 20.30 uur, zo. 4 nov. 16.00 uur, wo 7 nov. 20.30 uur.
Woensdag 26 november 10.30 uur: The Fountainhead door Internationaal Theater Amsterdam. Tekst Ayn Rand, regie Ivo van Hove. The Fountainhead is het verslag van de strijd van de eigenzinnige architect Howard Roark met de wereld om hem heen. Roark weigert concessies aan opdrachtgevers te doen, terwijl zijn collega Peter Keating kiest voor commercieel succes en maatschappelijk aanzien. Ramsey Nasr ontving de Louis d’Or 2015 voor zijn vertolking van Howard Roark, een architect die moderne wolkenkrabbers wil bouwen en omgeven wordt door collega’s die aanhangers zijn van een meer klassieke bouwcultuur. De strijd tussen vernieuwing en traditie, tussen bezieling en compromis, maar ook: het verslag van een strijd op leven en dood tussen twee geliefden, Howard Roark en de beeldschone Dominique Francon (Halina Reijn); twee gelijkgestemde zielen, ieder gesteld op eigen vrijheid en autonomie.
(Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36)

DE SCHOOL VAN MISKOTTE
In de School van Miskotte lezen we dit verder uit de bundel Mystiek en Bevinding, het laatst verschenen deel van Miskottes Verzameld Werk. We lezen verder in “De liturgie des levens”, een serie van achttien artikelen uit In de Waagschaal, geschreven in 1964-65 en eerder gepubliceerd in Kennis en Bevinding. Het betreft overwegingen (meditaties) naar aanleiding van Romeinen 12. Deel 14 van het Verzameld Werk (nieuwprijs € 29,95) is nog volop te verkrijgen en is relatief goedkoop voor een prachtig gebonden boek van meer dan 400 pagina’s. Kennis en Bevinding is voor een veel kleinere prijs alleen nog antiquarisch te krijgen (www.boekwinkeltjes.nl). De bijeenkomsten worden geleid door Wilken Veen (predikant voor het leerhuis) en Evert-Jan de Weijer (predikant Thomaskerk).
Dinsdag 13, 20 en 27 november 20.00 uur.
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).

MET TENACH EN EVANGELIE KORAN LEZEN
WIE ZEGGEN DE JODEN, CHRISTENEN EN MOSLIMS DAT IK BEN?
Anton Wessels, theoloog en arabist, probeert deze vraag te beantwoorden vanuit de lezing en uitleg van de drie boeken in onopgeefbare samenhang. De discussie blijft nog sterk beheerst worden door de ‘dogmata’ over en weer, die in de loop der eeuwen zijn gegroeid. Joden hebben in het algemeen Jezus als Messias afgewezen; moslims erkennen Jezus wel als profeet, en de christenen menen meestal dat zij een patent hebben op tekst en uitleg van wie Jezus is. Uiteraard komen de Koranteksten over Jezus (en Maria) ter sprake, maar ook die over Johannes de Doper. Ook de ‘Hoge titels’ zoals Messias, teken, woord en geest van God.
Zaterdag 3 en 17 november, 1 en 15 december 10.30 uur.
(Thomaskerk, Prinses Irenestraat)

TEKST EN TRADITIE
Een tekst uit vroeger tijden, een oud of modern gedicht, een recent artikel over een actueel probleem kan het thema zijn van een open onderling gesprek. De deelnemers bepalen in onderling overleg de onderwerpen. Leiding: Wilken Veen en Adriaan Deurloo. Wij zijn bezig hoofdstukken te lezen uit het in 2017 uitgekomen 25 Eeuwen Theologie.
Woensdag 26 september, 17 oktober, 14 november en 12 december 14.00 uur.
(Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A)

OBRECHTACADEMIE:
Het gesprek tussen Rooms-Katholieken en Protestanten gaat door. Dit seizoen is alle aandacht gericht op de Oecumene, op welk gebied zeventig jaar geleden een mijlpaal werd bereikt met de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam.
Maandag 24 september 20.00 uur: Ds Henk Meulink (voorzitter Raad van Kerken Amsterdam) over Raad van Kerken Amsterdam en een toekomst samen.
Maandag 29 oktober 20.00 uur: Dr Andreas Wöhle (voorzitter Lutherse Gemeente Amsterdam)
over ‘Van conflict naar gemeenschap’: Luthers-Katholiek document.
Maandag 19 november 20.00 uur: Dr Frans Vervooren OCD over ‘Van conflict naar gemeenschap’: Luthers-Katholiek document.
Maandag 17 december 20.00 uur: Dr Karel Blei over Karl Barths Ad limina apostolorum(Barths verslag over zijn bezoek aan het Vaticaan)
(Pastorie Obrechtkerk. Jacob Obrechtstraat 30)

LEERDIENSTEN IN HET GAST-HUIS
In principe de eerste zondag van de maand wordt in het Gast-huis (Arie Biemondstraat 103) een leerdienst gehouden. We lezen dan steeds de sidra (het tora-gedeelte dat op de voorafgaande sabbat aan de orde was in de synagoge) en proberen die uit te leggen in de eigen context. Het eventueel daarnaast gelezen gedeelte uit het evangelie vormt niet de aanleiding voor de sidra-keuze, maar wordt gelezen als mogelijke reactie op het tora-gedeelte, zoals ook de traditionele profetenlezing (haftara) dat is. Na de dienst is er ruimte voor nagesprek bij een glas wijn en aansluitend soep en brood.
Zondag 2 september 16.30 uur Voorganger: Wilken Veen
Zondag 7 oktober 16.30 uur. Voorganger: Wout van der Spek
Zondag 4 november 16.30 uur. Voorganger: Wilken Veen
Zondag 2 december 16.30 uur. Voorganger: Annemarie Visser
(Gast-Huis, Arie Biemondstraat 103[AD1] [AD2] )

deel dit:
zaterdag 18 mei

16 juni: mawwal, muziek voor de ziel

vrijdag 17 mei

1 juni: Groen Geloven in Mokum

vrijdag 3 mei

Shari Boodts in Het Hoge Woord

vrijdag 12 april

kerkatelier 21 april 2024

vrijdag 22 maart

update kerkvernieuwing

vrijdag 22 maart

Heidegger leesgroep

dinsdag 19 maart

Marcus-Passie in de Oude Kerk

dinsdag 19 maart

Pasen in de Oude Kerk

vrijdag 8 maart

gemeenteavond 21 maart

vrijdag 23 februari

Inge Bryan: Noach was ook autist

vrijdag 23 februari

muziekdienst met Jan Beuving

zaterdag 10 februari

top cyber-security expert Inge Bryan

vrijdag 2 februari

interview Dicky Baars

vrijdag 2 februari

Veertigdagentijd 2024

vrijdag 5 januari

kerkatelier 21 januari 2024

vrijdag 22 december

verslag vastenactie 2023

vrijdag 15 december

leesgroep Heidegger

vrijdag 1 december

Adventsprojecten Oudekerkgemeenschap

vrijdag 24 november

op zoek naar de menselijke maat

vrijdag 24 november

‘Bijna Kerst’ met Jeroen Zijlstra

vrijdag 27 oktober

Allerzielen in de Oude Kerk

vrijdag 20 oktober

Het Hoge Woord met Ghislaine Gillessen

vrijdag 6 oktober

terugblik startzondag 17 sept 2023

zondag 1 oktober

intrede ds. Klaas Touwen

zaterdag 9 september

17 september 2023: Première nieuw koorwerk Daan Manneke

woensdag 6 september

bijbels leerhuis 2023

vrijdag 25 augustus

preek Madeleijn van den Nieuwenhuizen

vrijdag 11 augustus

20 augustus 2023 Madeleijn van den Nieuwenhuizen

vrijdag 7 juli

pride-kerkdienst 23 juli 2023

woensdag 7 juni

Christiaan Winter: promotie en symposium 23 juni 2023

vrijdag 5 mei

Het Hoge Woord met Martin Wijnen

vrijdag 17 maart

nieuwe wegen naar een oude bron

donderdag 2 maart

vastenactie 2023

vrijdag 24 februari

Hoop voor Noord

vrijdag 17 februari

nieuwsbrief groene kerk PKA

donderdag 26 januari

littekens

vrijdag 20 januari

vensters op de Oude Kerk

vrijdag 16 december

terugblik

zaterdag 10 december

Oude Kerk kerst 22

vrijdag 25 november

Adventsprojekt 2022

dinsdag 18 oktober

Heinrich Schütz 1585-1672

donderdag 29 september

Het Hoge Woord met Kysia Hekster

vrijdag 16 september

Freud over religie

vrijdag 27 mei

preek Luyendijk

dinsdag 10 mei

poster Het Hoge Woord

vrijdag 29 april

visie Oudekerkgemeente

zaterdag 23 april

steungroep vespers

vrijdag 15 april

muziek in dienst

zaterdag 9 april

meevieren met de gestreamde dienst

donderdag 31 maart

het lijdensverhaal volgens Lucas

vrijdag 25 maart

Pasen bij Lucas: lijden en verlossing

vrijdag 18 maart

met Lucas op weg naar Pasen

donderdag 24 februari

Aswoensdag

vrijdag 14 januari

kerkelijke bijdrage in de Bijbel

vrijdag 7 januari

4 avonden over Karl Barth

vrijdag 17 december

Advent met nieuwe regels

vrijdag 17 september

oktober 2021 Sweelinckmaand

vrijdag 23 juli

Pride-dienst

vrijdag 5 maart

Heropenen kerkdiensten

vrijdag 18 december

Kerst in lockdown

donderdag 2 juli

Kerkdiensten vanaf 5 juli

donderdag 21 mei

Luthers Tiengebodenlied

donderdag 9 april

Palmpasen thuis – 2020

dinsdag 24 maart

Candles for Earthlings

donderdag 19 maart

Nieuw bericht van de Kerkenraad

maandag 16 maart

Lezen in een tijd van epidemieën

zaterdag 14 maart

Bericht van de Kerkenraad

dinsdag 3 maart

Diaconaal project Veertigdagentijd

vrijdag 28 februari

Godly Play

dinsdag 25 februari

artikel De Groene Amsterdammer

vrijdag 24 januari

Presentatie Choral Evensong Experiences

zaterdag 11 januari

Bericht van de StOK: nieuw werk in juni

donderdag 26 december

discussie kunst in de Oude Kerk in gemeenteraad

vrijdag 20 december

het kunstwerk in de Oude Kerk: discussie

zaterdag 26 oktober

Impressie van deelnemer 1e gebedenavond

zaterdag 26 oktober

Gedachtenis overledenen zondag 3 November

zaterdag 26 oktober

Nieuwe expositie Museum Oude Kerk

zaterdag 12 oktober

Nieuwe aanvangstijd vesper

woensdag 9 oktober

Concert: Springlevend!

dinsdag 10 september

Terugblik Startzondag

donderdag 8 augustus

Werk aan de winkel!

zaterdag 6 juli

Reparatie kluis

zaterdag 6 juli

Afscheid Esther van der Velden

zaterdag 8 juni

De collecte-app ‘Chrch’

dinsdag 28 mei

Mooie (bij)baan in de Oudekerkgemeente!

maandag 29 april

Playing the Cathedral

woensdag 27 maart

Paasvieringen en activiteiten in Amsterdam

zaterdag 16 maart

Vastenproject Oudekerkgemeente 2019

zaterdag 2 maart

Art Stations – Troubled Waters

dinsdag 8 januari

Reactie Nashville verklaring van Jessa van der Vaart, predikant Oudekerkgemeente en Jacqueline Grandjean, directeur-bestuurder Oude Kerk

zaterdag 22 december

Herman Mussche – Hart & Ziel

maandag 10 september

preek 9 september 2018

woensdag 13 juni

Symposium: The resurrection of the image

dinsdag 5 juni

voorbeden 3 juni 2018

dinsdag 1 mei

Wereld onder water

dinsdag 13 maart

Vacature (kerk)musicus/ cantor/ koorleider

woensdag 28 februari

Palmpasen met de kinderen

woensdag 28 februari

Godly Play in de kinderkringen

zaterdag 17 februari

Stilte en rust: meditatie in de veertigdagentijd

donderdag 1 februari

preek 28 januari 2018

maandag 29 januari

Actie Kerkbalans 2018

woensdag 10 januari

beleidsplan OKG 2018-2022

woensdag 27 december

de restauratie van het grote orgel

woensdag 27 september

preek 24 september 2017

zondag 20 augustus

preek 13 augustus 2017

maandag 17 juli

Gemeentedag 2 september

woensdag 21 juni

preek 18 juni 2017

donderdag 15 juni

Een nacht zonder dak

maandag 1 mei

Pinksterwake

donderdag 20 april

Leerhuis ‘Maaltijd van de Heer’

maandag 27 maart

Dichterbij Pasen in de Oude Kerk

vrijdag 17 maart

Veertigdagen diaconaal project

zondag 5 maart

preek 8 jan 2017

zondag 5 maart

preek 19 febr 2017

donderdag 2 maart

Inspiratie in de 40 dagentijd

zaterdag 25 februari

Kunstenaar in de kerk

maandag 13 februari

mediteren in de veertigdagentijd

woensdag 1 februari

silence – muziek in de Oude Kerk

donderdag 26 januari

Vooruitblik op de preek

dinsdag 27 december

Rustpunt woensdagavond begint weer!

maandag 21 november

Lichtjes: Allerzielen en Sint Maarten

donderdag 17 november

In Memoriam: Suze Westerveld

woensdag 28 september

Intrede Rosaliene Israël

maandag 30 mei

Schilderij bij de preek

vrijdag 20 mei

verhalen vertellen: Jericho

dinsdag 29 maart

loket levensvragen

vrijdag 25 maart

aanslagen in Brussel

donderdag 24 maart

rustpunt woensdagavond

Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.