tekening

Tekening van de week
vrijdag 22 september

Als de sterren des hemels

Lezing uit de profeten: Exodus 32,7-14
De Ene spreekt tot Mozes: ga, daal af! - want die gemeente van jou heeft het verdorven, die jij hebt doen opklimmen uit het land van Egypte; afgeweken zijn ze, met haast, van de weg die ik hun heb geboden, - gemaakt hebben ze zich een stierkalf van gietwerk; ze buigen zich daarvoor, ze offeren daaraan en zeggen: dit zijn je Goden, Israël, die je hebben doen opklimmen uit het land van Egypte! Dan zegt de Ene tot Mozes: gezien heb ik deze gemeente en ziehier, een gemeente hard van nek is het! - welnu, laat me met rust, dan kan mijn toorn tegen hen losbranden en zal ik hen verteren; en jou
maak ik tot een groot volk! Dan zoekt Mozes de zachtheid van het aanschijn van de Ene, zijn God; hij zegt: waarom, Ene, zou uw toorn losbranden tegen uw gemeente die gij hebt uitgeleid uit het land van Egypte met grote kracht en sterke hand? – waarom zouden de Egyptenaren zeggen wat ze gaan zeggen: met kwade opzet heeft hij hen uitgeleid, om hen te vermoorden in de bergen, om een eind aan hen te maken op het aanschijn van de –rode – grond! -
 keer u af van het branden van uw toorn en heb berouw over het kwaad voor uw gemeente! - gedenk toch Abraham, Isaak en Israël, uw dienaars, aan wie ge hebt gezworen bij uzelf en tot wie ge hebt gesproken: talrijk maken zal ik jullie zaad als de sterren des hemels; en heel dit land waarvan ik heb gezegd ‘ik geef het aan uw zaad’ zullen ze geschonken krijgen voor eeuwig! Dan krijgt hij berouw, de Ene, over het kwaad dat hij heeft uitgesproken om zijn gemeente aan te doen. 

Naardense Bijbelvertaling
Jalien Winter, student aan de kunstacademie
deel dit:
maandag 11 september

De geboden zijn niet in de hemel

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 4 september

Maar niemand die naar mij luisterde

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
vrijdag 1 september

Drie hoofden

jalien winter, student aan de kunstacademie
maandag 14 augustus

Jona in de walvis

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 14 augustus

Wolken en vuur

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
dinsdag 1 augustus

Het koninkrijk van de hemel is als…

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
dinsdag 25 juli

Wie heeft de bergen gewogen?

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
zaterdag 22 juli

Een zaaier ging uit om te zaaien

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 17 juli

Bevrijden uit de put

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
zaterdag 1 juli

Neem vrouwen, zonen en dochters

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
dinsdag 27 juni

De Heer doorgrondt het hart

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
dinsdag 20 juni

God woont tussen de mensen

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 12 juni

Mozes op de berg

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
dinsdag 6 juni

Vervuld van de Geest

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
dinsdag 30 mei

De vier wezens uit Openbaringen

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 22 mei

Driewerf halleluja

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 15 mei

Pleitbezorger

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
dinsdag 9 mei

Sterke helden struikelen ook

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 1 mei

Schapen redden

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
zaterdag 22 april

Oog in oog met God staan

zaterdag 15 april

Dorre beenderen tot leven

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 10 april

Brood uit de hemel

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
maandag 3 april

De zee wordt droog land

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
donderdag 23 maart

Brood en vis

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
19 maart

Demonen

Jalien Winter, student aan de kunstacademie
zaterdag 11 maart

Mozes op de berg

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
zaterdag 4 maart

Duivel in de woestijn

zaterdag 25 februari

Wees niet bezorgd

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
zaterdag 18 februari

Oud en Grijs

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
zaterdag 11 februari

Dwaas

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle.
vrijdag 3 februari

Licht

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
29 januari

Psalm

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
22 januari

Koning

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
maandag 16 januari

Kana – Tekening bij Johannes 2:1-11

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle.
zaterdag 14 januari

Ogen – Jesaja 42:1-7

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
zaterdag 14 januari

Engel – Matheus 1:18-25

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle.
zaterdag 14 januari

Panter en bokje – bij Jesaja 11:1-10

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle.
zaterdag 14 januari

Woestijn – bij Jesaja 35:1-10.

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
donderdag 12 januari

Tekening bij Jesaja 9:1-6

Jalien Winter, student aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.