zin

Dhr. Winter vindt zin in elke week en deelt deze in één zin per week.

De zin van week 25, 2017

"Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. "

De zin van week 24, 2017

"Geef mij, Heer, een gevoel voor goede humor en gun mij de genade om tegen een grap te kunnen."

De zin van week 21, 2017

"Er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen."

De zin van week 18, 2017

"Gezegend Gij, die ons hier verwelkomt, verkwikt en verjongt."

De zin van week 17, 2017

"Brute kracht redt krijgsheren niet."

De zin van week 16, 2017

"Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde."

De zin van week 14, 2017

"Wie zijn wij dat gij tekeergaat tegen ons?"

De zin van week 14, 2017

"test test test"

De zin van week 13, 2017

"U bent nog geen vijftig jaar en hebt Abraham gezien? "

De zin van week 09, 2017

"Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden?"

De zin van week 08, 2017

"Wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld."

De zin van week 08, 2017

"Wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld."

De zin van week 06, 2017

"Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen."

De zin van week 05, 2017

"Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt."

De zin van week 05, 2017

"Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. "

De zin van week 03, 2017

"Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. "

De zin van week 01, 2017

"Hij zal niet schreeuwen, zijn stem niet laten horen op straat."

De zin van week 51, 2016

"De aarde en de hemel ze zingen met elkaar nova cantica. "

De zin van week 49, 2016

"Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk."

De zin van week 48, 2016

"Op woensdag en vrijdag zoog hij éénmaal de borst."

De zin van week 47, 2016

"Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen."

De zin van week 46, 2016

"Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken "

De zin van week 45, 2016

"Naar buiten met iedereen rondom mij! "

De zin van week 45, 2016

"Hij liet hem rondrijden in de op een na mooiste wagen die hij bezat."

De zin van week 43, 2016

"Waarom staat jullie gezicht zo somber vandaag?"

De zin van week 42, 2016

"Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe,"

De zin van week 41, 2016

"Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan."

De zin van week 40, 2016

"Waarom vraag je naar mijn naam?"

De zin van week 39, 2016

"Waarom heb je me dan bedrogen?"

De zin van week 38, 2016

"Dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!"

De zin van week 37, 2016

"In je schoot zijn twee naties, uit je lijf zullen zich twee volkeren scheiden."

De zin van week 36, 2016

"Die man ontvangt zondaars en eet met hen."

De zin van week 35, 2016

"Gemeente van de Oude Kerk, dit is uw predikant. "

De zin van week 31, 2016

"Rust uit, eet, drink en wees vrolijk!"

De zin van week 29, 2016

"Zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing"

De zin van week 28, 2016

"Ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende."

De zin van week 27, 2016

"Wie is mijn naaste?"

De zin van week 26, 2016

"Als jullie een stad binnengaan waar ze je ontvangen, eet dan wat je wordt voorgezet."

De zin van week 25, 2016

"Een mens te zijn op aarde is leven van de wind"

De zin van week 24, 2016

"Al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden."

De zin van week 23, 2016

"Laat de geuren stromen"

De zin van week 22, 2016

"Wat hebt U eraan, als ik doodga?"

De zin van week 21, 2016

"Wanneer een vreemdeling een gebed richt naar deze tempel, aanhoor hem dan."

De zin van week 20, 2016

"Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw."

De zin van week 19, 2016

"De Geest, wij zijn haar niet, maar zij waait alles schoon"

De zin van week 18, 2016

"Wees verborgen in ons midden"

De zin van week 17, 2016

"Laat de verworpenen der aarde uit hun dodelijke bestaan ontwaken"

De zin van week 16, 2016

"De kerk zingt schoon en luid"

De zin van week 15, 2016

"Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen"

De zin van week 14, 2016

"Ze gaven hem geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op."

De zin van week 13, 2016

"Die gast, het moet de gastheer zijn!"

De zin van week 12, 2016

"Maria zocht in de hof degene die zocht en zíj was gevonden"

De zin van week 11, 2016

"Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan."

De zin van week 10, 2016

"Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons."

De zin van week 09, 2016

"Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans."

De zin van week 08, 2016

"Eens komt de grote zomer"

Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.