over ons

We zijn een gemeenschap die samenkomt in de oudste kerk in de oudste buurt van Amsterdam: het ‘rosse’ hart. De Oudekerkgemeente staat open voor mensen van alle soorten en maten, geuren en kleuren. Verschillen in hoe mensen leven, geloven en liefhebben vinden we verrijkend. We hopen een ontmoetingsplaats te zijn voor God en mens en voor mensen met elkaar; een plaats waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen en voor twijfel.

Daar zoeken we niet alleen naar in woorden, ook in muziek en gebaren. We genieten van een levende traditie waarin vertrouwde rituelen en gezangen worden afgewisseld met inspirerende verhalen en verrassende gedachten. Zo richten we ons op het goede nieuws van Gods ruimhartigheid. Dat inspireert ons tot ruimhartigheid tegenover andere mensen.

De Oudekerkgemeente is een van de wijkgemeentes die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Amsterdam.


Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Oudekerkgemeente en bestaat uit ouderlingen, diakenen en een predikant. De kern van de kerkenraad wordt gevormd door vier leden: het moderamen.

Praeses:                                            Roelof Langman
Scriba:                                               Paulan Stärcke
Ouderling-kerkrentmeester:        Louwra de Groot
Predikant:                                        Jessa van der Vaart


Predikant Jessa van der Vaart

Na de middelbare school begon ik vol overtuiging aan een studie Nederlands aan de UvA. Toch kreeg ik op zeker moment het gevoel dat ik iets miste: de studie gaf geen antwoord op mijn levensvragen. Na anderhalf jaar kwam ik op het idee om over te stappen naar Theologie. Een wonderlijk plan – zeker als je bedenkt dat ik in mijn jeugd alleen tijdens vakanties kerken van binnen zag. Deze overstap bleek echter een schot in de roos. Niet alleen vond ik in de Bijbel een nieuw perspectief op mens en wereld, ook werd ik geraakt door het verhaal over de God die mens werd.

Misschien kwam de grootste stap wel na mijn studie. Ik besloot predikant te worden om invulling te kunnen geven aan mijn wens om de Bijbelse verhalen levend te houden. In 2008 werd ik bevestigd als predikant van Vrijburg, een gemeente van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten en sinds september 2016 ben ik predikant van de Oudekerkgemeente.

Waar ik enthousiast van word in deze gemeente is de prachtige liturgie waar de cantor, cantorij en organist een belangrijke rol in spelen. Wat ik van veel mensen hoor is dat ze voor de muziek naar de kerkdienst komen – en ook voor het gebouw natuurlijk. Die twee staan niet los van elkaar: steeds weer ontstaat er iets moois en unieks in het samenspel van gebouw en liturgie in de eredienst op zondagmorgen en de vesper op zondagavond.


Matthias Havinga is liturgisch organist van de Oude Kerk Amsterdam. Hij is concertorganist en pianist, hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam en organist-titulair van de Ronde Lutherse of Koepelkerk Amsterdam. Zijn internationale concertcarrière voerde hem over de hele wereld en zijn CD’s en Youtube-kanaal zijn veelgeprezen.

Matthias speelt graag de hele breedte van het orgelrepertoire, van middeleeuwse tot 21e eeuwse muziek en alles daar tussenin. Daarnaast combineert hij het orgel graag met andere musici.


Herman Mussche is werkzaam als cantor van de Oude Kerk Amsterdam. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan de de Sweelinckcantorij en verzorgt hij samen met Matthias de muzikale invulling van de diensten. Daarnaast is hij dirigent van diverse koren en werkt hij als organist en orkestdirigent.


Geke van Vliet

Sinds september 2019 mag ik, Geke, de tieners onder mijn hoede nemen! Ik ben tweedejaars student van de predikantsmaster aan het Doopsgezinde Seminarium, hoewel ik lid ben van de PKN. Verder heb ik bijna de onderzoeksmaster Religie en Theologie afgerond. Door het tienerwerk kan ik mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen mooi combineren met mijn theologische opleiding! Ik begin me, na een roerige start, steeds meer thuis te voelen in de Oude Kerk. Wat ik vooral heel leuk vind, is dat de tieners zo trouw naar de tienerkring komen. Zelfs tijdens de lockdown, toen we een tijd online bij elkaar moesten komen, vonden de tieners het belangrijk om elkaar te zien. Nu ik de tieners het afgelopen jaar heb leren kennen, hoop ik de komende jaren te werken aan de doorstroom van oudere tieners, zodat ze zich ook na de tienerkring nog welkom weten in de kerk.


Diaconie

De diaconie wordt gevormd door vier mensen uit de gemeente – de diakenen – die zich bezighouden met (financiële bijdragen aan) goede doelen. Hierbij kun je denken aan hulporganisaties en initiatieven in de buurt (de voedselbank en medicijnpot), projectmatige hulpverlening en individuele hulpverlening.

Daarnaast zijn de diakenen verantwoordelijk voor de viering van het Avondmaal op zondagmorgen en de verdeling van de opbrengst van de diaconale collecte.

deel dit:
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.