kerkdienst

zondag 16 juli

Dienst van Schrift en Tafel

In deze dienst wordt de doop bediend aan
– Ruben Harm Tigelaar, geboren op 15 september 2016 in Amsterdam, zoon van Jan Henk Tigelaar en Willemijn de Groot
– Bent, doopnamen Benedict Johannes, geboren op 19 maart 2017 in Amsterdam, zoon van Sjoerd en Dorothea Mulder; doopgetuigen: Bram en Laura Mulder.

  • voorgangers ds Henk Gols (dienst van Schrift en Tafel) en ds Rosaliene Israël (dienst van de Doop)
  • m.m.v. Christiaan Winter, orgel en Carline Verhagen, cantrix
  • schriftlezingen Jesaja 55:6-13 en Matteüs 13:1-23

De zondagmorgendienst in de Oude Kerk bestaat uit drie delen: voorbereiding met Kyrië en Gloria, de dienst van de Schrift met bijbellezingen en preek, en dienst van de Tafel (Avondmaal of Eucharistie). De dienst van de Tafel vieren we in het hoogkoor.

Het wekelijks delen van brood en wijn bij de gedachtenis van Jezus is een wonderlijke bron van leven. Met het nemen en doorgeven van het brood en de beker zeggen wij meer dan woorden kunnen uitdrukken.

De dienst begint om 11.00, maar u kunt al om 10.30 naar binnen. Na afloop kunt u napraten met een kop koffie of thee.

Bij het begin van de dienst van de Tafel worden twee bijdragen ingezameld voor de dienst aan de medemens en de bekostiging van onze kerkdiensten. Wilt u niet delen in brood en wijn, dan kunt u schaal en beker gewoon laten voorbijgaan. Wij vinden het fijn als u toch mee in de kring komt staan.

deel dit:
De Oude Kerk waardeert uw input enorm.
Klik op de knop om uw gebedspunt in te dienen.
Als u terug wilt naar de agenda
klikt u op de knop hiernaast.
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.