kerkdienst

zondag 3 september

dienst van Schrift en Tafel

  • voorganger ds Jessa van der Vaart
  • m.m.v. de Sweelinckcantorij o.l.v. cantor Christiaan Winter
  • organist Matthias Havinga
  • schriftlezingen Jeremia 7:23-28 en Matteüs 7:14-20

in deze dienst wordt Laurens Winkel bevestigd en worden Paulan Stärcke en Arie Langstraat herbevestigd als ouderling respectievelijk ouderling-kerkrentmeester, en nemen we afscheid van Erik Olsman, Karel van der Hee, Gerard Fonderie en Lennart Veldhuizen als ambtsdragers.

De Sweelinckcantorij zingt:

  • Hadden jullie vertrouwen (ChristiaanWinter)
  • Miserere mei Domine (Roland de Lassus)
  • Agnus Dei, uit Missa de Beata Virgine (Cristobal de Morales)

De dienst begint om 11.00, maar u kunt al om 10.30 naar binnen. Na afloop kunt u napraten met een kop koffie of thee.

Bij het begin van de dienst van de Tafel worden twee bijdragen ingezameld voor de dienst aan de medemens en de bekostiging van onze kerkdiensten. Wilt u niet delen in brood en wijn, dan kunt u schaal en beker gewoon laten voorbijgaan. Wij vinden het fijn als u toch mee in de kring komt staan.

deel dit:
De Oude Kerk waardeert uw input enorm.
Klik op de knop om uw gebedspunt in te dienen.
Als u terug wilt naar de agenda
klikt u op de knop hiernaast.
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.