kerkdienst

De zondagmorgendienst in de Oude Kerk bestaat uit drie delen: voorbereiding met Kyrië en Glora, de dienst van de Schrift met bijbellezingen en preek, en dienst van de Tafel (Avondmaal of Eucharistie). De dienst van de Tafel vieren we in het hoogkoor.

Het wekelijks delen van brood en wijn bij de gedachtenis van Jezus is een wonderlijke bron van leven. Met het nemen en doorgeven van het brood en de beker zeggen wij meer dan woorden kunnen uitdrukken

De dienst begint om 11.00, deur open om 10.30. Na afloop napraten met een kop koffie of thee.

Bij het begin van de dienst van de Tafel worden twee bijdragen ingezameld voor de dienst aan de medemens en de bekostiging van de kerkdienst. Wilt u niet delen in brood en wijn, dan kunt u schaal en beker gewoon laten voorbijgaan. Wij vinden het fijn als u toch mee in de kring komt staan.

zondag 2 oktober, dienst van Schrift en Tafel, voorganger ds. Jessa van der Vaart

m.m.v. de Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter

gelezen worden Habakuk 3:1-19 en Lucas 17:1-10

deel dit:
De Oude Kerk waardeert uw input enorm.
Klik op de knop om uw gebedspunt in te dienen.
Als u terug wilt naar de agenda
klikt u op de knop hiernaast.
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.