idahobit-wake

Informatie over de vespers


Het avondgebed, de vespers, is één van de vaste getijdengebeden die in kloosters gebeden werd. De vaste onderdelen van het avondgebed worden gezongen. Bij die goede gewoonte sluiten we aan, je bent van harte welkom.

De vespers biedt een mooi moment om de week in rust te beginnen. In het prachtige hoogkoor van de Oude Kerk vullen muziek en gebeden de ruimte. Voor een impressie kun je het filmpje hierboven bekijken.

Elke zondagavond 18.00 is er een oecumenisch avondgebed in de Oude Kerk Amsterdam. De stijl is afwisselend die van abdijvespers, Anglicaanse evensong, en “muziekverspers” (met jazz, koor of cantate, orgel of andere instrumenten).

Het avondgebed wordt gedragen door de protestantse Oudekerkgemeente, de katholieke Nicolaasparochie, en de oecumenische Communauteit van Oudezijds 100.

avondgebed informatie

Wake ter gedachtenis van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie.

Op 17 mei wordt in meer dan honderd landen stil gestaan bij IDAHOBIT, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. Deze dag bestaat sinds 2005 en herdenkt dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1990 homoseksualiteit als ziekte schrapte uit de ‘International Classification of Diseases’. IDAHOBIT, vaak nog IDAHOT genoemd, wil graag een verzameling van activiteiten en programma’s zijn die gewone mensen aanspreekt over angst voor en geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, want met de beslissing van de WHO is de afkeer van mensen jegens LHBTs niet ook verdwenen. Een kleine tien jaar geleden sloten ook christelijke LHBT-organisaties zich aan bij de activiteiten op IDAHOBIT.

In Italië werden en worden wakes (vigils) georganiseerd die stil willen staan bij het geweld dat LHBTs ondervinden in religies en geloofsgemeenschappen. Inmiddels worden de wakes in tientallen steden gehouden, vooral in Europa en Zuid-Amerika, sinds 2014 ook in Amsterdam. De wake staat stil bij alle vormen van geweld jegens LHBTs in kerken en andere geloofsgemeenschappen. De wake wordt dit jaar georganiseerd door de Oude Kerk (wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam) en het LKP – koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Bezoek www.idahot.nl voor meer informatie over deze dag en de vele activiteiten in de komende week.

In navolging van de Italiaanse initiatiefnemers voor de IDAHOBIT-wakes wereldwijd is de tekst die dit jaar centraal staat in de wake:

‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zoveel van je!’
zie: Jesaja 43:1-4 (4a), woorden van God zelf aan het adres van een geliefd mens dat niets hoeft te vrezen.

  • Voorganger: ds. Wielie Elhorst
  • Getuigen: Gerard Amersfoort (22) en Liesbeth Bron Bleijenberg (53)
  • Cantor: Herman Mussche
  • Organist: Matthias Havinga

Collecte: n.t.b.

deel dit:
De Oude Kerk waardeert uw input enorm.
Klik op de knop om uw gebedspunt in te dienen.
Als u terug wilt naar de agenda
klikt u op de knop hiernaast.
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.