bezoek syrisch-orthodoxe kerk

Steun kerken in Syrië bij hulp aan oorlogsgetroffenen

In de vastentijd, van (As)woensdag 06 maart t/m (Paas)zondag 21 april 2019, gaan we geld inzamelen om kerken in Syrië te steunen bij hún diaconale werk. Zeventig procent van de bevolking leeft in extreme armoede; 7 miljoen mensen is vluchteling in eigen land. Gebouwen liggen in puin en er heerst een tekort aan voedsel en water. Lokale kerken in Syrië verstrekken voedselpakketten en helpen bij het vinden van onderdak en onderwijs.

Activiteit Vastenproject

  • Zaterdag 30 maart, 16.30: bezoek Oude Kerkgemeente aan vesper van de Syrisch-orthodoxe kerk, Keizersgracht 220. Welkom!

Informatie: jacquelien.bulterman@xs4all.nl
Projectpagina Kerk in Actie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Rekeningnummer: NL54INGB0003955387 t.n.v. Diaconie Oude Kerk, o.v.v. “Vastenproject 2019”.

deel dit:
De Oude Kerk waardeert uw input enorm.
Klik op de knop om uw gebedspunt in te dienen.
Als u terug wilt naar de agenda
klikt u op de knop hiernaast.
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.