wie wij zijn 2018

We zijn een open kerk in het oude, ‘rosse’ hart van Amsterdam. Open voor mensen van alle soorten en maten, geuren en kleuren. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap  en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen èn voor twijfel.

Daarnaar zoeken we niet zozeer in woorden. Eerder in gebaren en liederen. We genieten van een levende traditie, waarin vertrouwde rituelen en gezangen worden afgewisseld met inspirerende verhalen en verrassende gedachten. Verschillen in hoe mensen leven, geloven en liefhebben vinden we verrijkend. We richten ons op het goede nieuws van Gods ruimhartigheid. Dat inspireert ons tot ruimhartigheid tegenover andere mensen.


de gemeente wordt gevormd door

De Sweelinckcantorij van de Oude Kerk te Amsterdam is sinds 1973 het huiskoor van de Oudekerkgemeente. De cantorij zingt circa 25 keer per jaar in de morgendiensten op zondag en in vieringen op hoogtijdagen. De repetities zijn wekelijks op woensdagavond tussen 20 en 22.00 uur in

De kindercantorij verzorgt af en toe de muzikale omlijsting van de kerkdiensten in de Oudekerkgemeente. Het koor bestaat uit kinderen uit de kerk en uit de buurt.

Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.