wat wij doen

diensten

Wat wij doen in de Oude Kerk is allereerst diensten houden. Elke zondag zijn er twee, een ’s ochtends en een ’s avonds.

De ochtenddienst begint om 11 uur. Tijdens deze dienst zingen we veel, lezen een of meer stukken uit de Bijbel, we bidden en luisteren naar een preek. De hele dienst is een wisselwerking tussen oude traditionele bijbel- of kerkwoorden die we lezen, zeggen of zingen en eigen woorden waarmee we reagerend zoeken naar wat die woorden ons te zeggen hebben voor ons dagelijks leven. De tradities en rituelen die we levend houden, bieden een verrassend nieuw perspectief op het hier en nu.

We vieren ook elke zondag avondmaal. Hoewel het avondmaal heet, doen we dat ’s ochtends. Tijdens het avondmaal delen we een stukje brood en drinken we een slokje wijn. In de bijbel kun je lezen dat Jezus dit delen van brood en wijn voor het eerst heeft gedaan met zijn vrienden. Daaraan ontlenen wij dit ritueel. Iedereen beleeft daarbij iets anders en iedereen die wil, mag mee doen.

  • De dienst duurt ongeveer 1 ½ uur en je mag komen en gaan wanneer je wil.
  • De kinderen volgen hun eigen programma gedurende de dienst. Meer informatie hierover vindt u bij het kopje ‘kinderen en tieners’.

Op zondagavond is er om 18.30 een vesper (een gezongen avondgebed) in samenwerking met de katholieke Nicolaasparochie en de Oecumenische communiteit Oudezijds 100. Beurtelings heeft dat de vorm van: een avondgebed in abdijstijl, evensong, Jazzper, orgelvesper of thema-vesper (bijv. over een tentoonstelling in de kerk, een bijzondere dag of een diaconaal project). Regelmatig werken er muzikale gasten mee zoals het Vocaal Kerkmuziek Ensemble of Jurriaan Berger.

  • Een vesper duurt ongeveer 45 minuten.

kinderen en tieners

Kinderen hebben een belangrijke plek in de Oude Kerk. Er worden voor hen tijdens de kerkdienst aparte kringen georganiseerd, aansluitend op hun eigen leeftijd en interesses. De kinder- en tienerkringen beginnen in de kerk en gaan na het Kyrië naar hun eigen ruimte. Ze nemen daarbij het licht van de kaars mee. De crèchekinderen zijn de hele dienst in hun eigen ruimte, waar zij kunnen spelen of slapen.

De twee kinderkringen zijn vrolijke, actieve groepen. Een paar kinderen zingen ook mee in de Kindercantorij. Enkele keren per jaar zingen zij mee in de Kerkdienst, waarbij de tocht om de Oude Kerk met Palmpasen een hoogtepunt is.

Eens per maand is er voor de twee kinderkringen Godly Play, waarbij op een speelse manier Bijbelverhalen worden verteld en beleefd. Tijdens een bijeenkomst van Godly Play staan vier elementen centraal: vertellen, verwonderen, verwerken, vieren. Volgens een vast script vertelt de verteller een bijbelverhaal, en gebruikt daarbij spelenderwijs materialen. Daarna volgt een gesprek, en verwerken de kinderen het verhaal met bijvoorbeeld een knutsel. Tot slot is er een viermoment.

De kinderkringen volgen hun eigen programma. Voor de jongste kinderen (3 tot 8 jaar) wordt er een prentenboek gebruikt met alledaagse, heldere verhalen, aansluitend op het bijbelverhaal van de desbetreffende zondag. Voor de oudste kinderen (8 tot 12 jaar) wordt het bijbelverhaal verteld of voorgelezen in begrijpelijke taal. Beide kringen verwerken het verhaal door middel van spel en creativiteit. Aan het eind van de dienst komen de kinderkringen weer terug in de kerk om het slotlied mee te zingen en de zegen te ontvangen.

Kinderkringen in de veertigdagentijd in Jeruzalem
Het project van de kinderkringen in deze veertigdagentijd is ‘Locatie Jeruzalem’. Centraal staan de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, gevangenneming, Petrus en Pilatus, tot en met zijn opstanding. We lezen deze verhalen uit het evangelie volgens Lucas. Met een plattegrond van Jeruzalem en bouwplaten van verschillende plekken in die stad, volgen we Jezus tijdens de belangrijke momenten uit het paasverhaal.

Dit project is van de methode Bijbel Basics, een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met deze methode biedt het NBG een traject aan, waarmee in twee jaar tijd de ‘meest essentiele’ bijbelverhalen aan de orde komen.

We wijken in deze veertigdagentijd in de kinderkringen dus af van onze gebruikelijke methode Bonnefooi en daarmee van het leesrooster dat in de kerk aan de orde is; genoemde verhalen komen echter anders niet aan bod met de kinderen. Als u nieuwsgierig bent naar de methode, deze is (gratis) online in te zien: www.debijbel.nl/bijbelbasics .

Tieners
De tieners van de Oude Kerk vormen een kleine, gezellige groep die veel van eten houdt, geïnteresseerd is in de wereld om hen heen en op een creatieve manier aan de slag durft te gaan met bekende en onbekende verhalen. Samen met een tienerwerker gaan zij aan de slag met thema’s rondom geloof, maatschappij, dagelijks leven en cultuur. Daarnaast dragen ze ook hun steentje bij aan activiteiten in de kerk.


buurt

De Oude Kerk is een Citykerk. Dat betekent dat wij actief betrokken zijn bij onze omgeving, de stad Amsterdam en haar publiek. Wat wij willen doen een plek bieden voor alles wat ‘leeft’ in de stad en zingeving in de breedste zin voor zoveel mogelijk mensen.

Daarom organiseren we jaarlijks uiteenlopende activiteiten rondom bijzondere (feest)dagen, bijvoorbeeld met Allerzielen, Sint Maarten en Sint Nicolaas. We onderhouden daarvoor ook contacten met andere kerken, (buurt)organisaties, de Flessenman en Burennetwerk.


gebouw, kunst en muziek

Het is een voorrecht, onze diensten te mogen houden in het prachtige gebouw van de Oude Kerk. Met zijn warme pastelkleuren, zijn lieflijke onregelmatigheid en zijn monumentale ruimte is het gebouw een vast onderdeel van onze vieringen. Ook de gedachte dat de eredienst hier al zeven eeuwen gevierd wordt spreekt ons aan.

De eredienst heeft van oudsher allerlei verbanden met kunst en muziek. Daarom zijn we blij met het kunstprogramma en de tentoonstellingen van de Stichting Oude Kerk (zie ‘gebouw en kunst’). Onze commissie Kunst en Kerk houdt contact met de Stichting en organiseert themadiensten rondom de tentoonstellingen, soms vergezeld van een performance.

Muziek is een essentieel onderdeel van onze diensten. Daarom is er een cantorij (koor) en een kindercantorij, geleid door kerkmusicus Herman Mussche en begeleid door organist Matthias Havinga. In de agenda wordt meestal aangegeven welke muziek er gespeeld en gezongen wordt.


diaconie

De diaconie is eigenlijk het ‘goede doel’ van de kerk. De diaconie wordt gevormd door vier mensen uit de gemeente, de diakenen, die o.a. verantwoordelijk zijn voor het avondmaal en de diaconale collecte. Ook gaan zij over de verdeling van het geld.

Hierbij moet je denken aan hulporganisaties en initiatieven in de buurt (zoals de voedselbank en de medicijnpot), projectmatige hulpverlening en individuele hulpverlening. Ook organiseert de diaconie soms gezamenlijke maaltijden voor leden van/mensen die betrokken zijn bij de Oudekerkgemeente.


predikant

Bij een kerk hoort een predikant. Deze gaat niet alleen voor in de diensten, maar leidt ook gespreksgroepen voor mensen die meer willen weten over de bijbel, het geloof, enz. Verder zorgt de predikant voor het pastoraat, d.w.z. persoonlijke gesprekken met mensen die dat nodig hebben en/of erom vragen.

Onze predikant is Jessa van der Vaart.

Natuurlijk kunnen we ook zonder predikant praten. Er is ook een maandelijkse gespreksclub, De Dummies, die zelfstandig over allerhande zaken praat die de deelnemers bezighouden. En er is een maandelijkse Breiclub die hetzelfde doet, maar dat ‘breien’ noemt (en er, toegegeven, wat textiel bij vasthoudt).


Onze partners

We zijn er trots op samen te werken met de Nicolaas kerk: http://www.nicolaas-parochie.nl

Ook maken we deel uit van een groter netwerk van protestantse kerken in Amsterdam: www.protestants.amsterdam

deel dit:
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.