kerkdienst

zondag 24 september

dienst van Schrift en Tafel

  • voorganger ds Marcel Barnard en ds Mirella Klomp
  • m.m.v. de kindercantorij o.l.v. cantor Christiaan Winter
  • organist Matthias Havinga
  • schriftlezingen: Jona 3:10-4:11 en MatteĆ¼s 20:1-16

in deze dienst wordt dr. Mirella Klomp verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland als geheel als predikant met bijzondere opdracht.
zij zal zich bezighouden met onderzoek en onderwijs, in het bijzonder op het gebied van liturgie, ritueel en de kunst van het (s)preken, buiten en binnen de kerk.

De dienst begint om 11.00, maar u kunt al om 10.30 naar binnen. Na afloop kunt u napraten met een kop koffie of thee.

Bij het begin van de dienst van de Tafel worden twee bijdragen ingezameld voor de dienst aan de medemens en de bekostiging van onze kerkdiensten. Wilt u niet delen in brood en wijn, dan kunt u schaal en beker gewoon laten voorbijgaan. Wij vinden het fijn als u toch mee in de kring komt staan.

deel dit:
De Oude Kerk waardeert uw input enorm.
Klik op de knop om uw gebedspunt in te dienen.
Als u terug wilt naar de agenda
klikt u op de knop hiernaast.
Als u terug wilt naar de homepagina
klikt u op de knop hiernaast.